Novinky

  • 8-10-2011 Článek ve Zpravodaji MNOF

    Vyšel článek v měsíčníku Městské nemocnice.

  • 7-10-2011 Montáž LED televizoru

    4.10.2011 jsme zakoupili LED TV Samsung a namontovali na pokoj Tulipan. Pacienti tak mají k dispozici 11 českých kanálů a tímto je pokoj dokončen.

Projekt 2012

Od října 2011, jsme začali pracovat na novém pokoji. Naším přáním je otevřít další pokoj na interním oddělení MNOF.

V současné době oslovujeme první sponzory a vylaďujeme všechny podmínky pro dárce jak z řad ostravských občanů, tak soukromé firmy a podniky.

Připravili jsme rubriku ,,CHCETE SE ZAPOJIT,,, kde jsou srozumitelně vysvětleny všechny možnosti sponzoringu.