Novinky

  • 8-10-2011 Článek ve Zpravodaji MNOF

    Vyšel článek v měsíčníku Městské nemocnice.

  • 7-10-2011 Montáž LED televizoru

    4.10.2011 jsme zakoupili LED TV Samsung a namontovali na pokoj Tulipan. Pacienti tak mají k dispozici 11 českých kanálů a tímto je pokoj dokončen.

Chcete se zapojit ?

Udělejte něco pro Ostravu!!! Zapojte se do našeho Projektu Tulipan i Vy a pomozte zlepšit prostředí, kde je člověk vystaven stísněnému pocitu a samoty.

Je to jednoduché a přispět může opravdu každý.

Založili jsme bankovní účet 670100-2209199152/6210 u mBank , který slouží výhradně  našemu projektu. Všichni dárci budou zveřejněni na internetových stránkách Projektu Tulipan.

Finanční dary nejsou limitované, proto můžete přispět jakoukoliv částkou.

Dárci, kteří přispějí jakoukoliv částkouobdrží kartu Tulipan se svým jménem a budou moci v případě hospitalizace přednostně pokoj Tulipan využít. Tato karta se bude vztahovat i na nejbližší rodinné příslušníky.

Ti štědřejší dárci, kteří poskytnou peněžní dar vyšší nad 9000,- Kč budou umístěni na sponzorském obraze přímo v nemocničním pokoji. Na dar Vám samozřejmě vystavíme řádnou darovací smlouvu.

S vašich příspěvků pak zrekonstruujeme další nemocniční pokoj.