Novinky

  • 8-10-2011 Článek ve Zpravodaji MNOF

    Vyšel článek v měsíčníku Městské nemocnice.

  • 7-10-2011 Montáž LED televizoru

    4.10.2011 jsme zakoupili LED TV Samsung a namontovali na pokoj Tulipan. Pacienti tak mají k dispozici 11 českých kanálů a tímto je pokoj dokončen.

Vítejte na stránkách Projektu Tulipan

Počátkem roku 2011 nás napadla myšlenka jak zvýšit v podvědomí lidí zmínku o firmě, aniž bychom museli podpořit další subjekt, jako jsou reklamy v rádiích, na internetu, v tisku apod., kde peníze nemilosrdně zmizí bez jakéhokoliv účelu. Tak vznikl v květnu 2011 Projekt Tulipan.

Oslovili jsme jak drobné živnostníky v oblasti stavebnictví a interiéru, tak firmy, které svým sponzorským darem projekt finančně podpoří. Na oplátku těmto firmám poskytneme reklamní plochu na neomezenou dobu v místě projektu.

Pilotní akce proběhla v Městské nemocnici v Ostravě na chirurgickém oddělení D.

Jak projekt probíhá?

Pokoj Tulipan je dar firem a sponzorů. Oslovíme ostatní nemocnice v Ostravě, zda mají o náš pokoj zájem. Na vybraný pokoj připravíme rozpočet a předložíme sponzorům.Po dohodě s nemocnicí se připraví termín a rekonstrukce pokoje.Připomínáme, že pilotní pokoj Tulipan v MNOF se zrekonstruoval za 5 dní při plném provozu oddělení.Zvýšená hlučnost na oddělení byla pouze první a částečně druhý den.

Jistě se ptáte "A co za to ?"

Tento nemocniční pokoj se přejmenuje na pokoj projektu Tulipan a všichni sponzoři a zúčastněné firmy budou po celou existenci tohoto pokoje na očích pacientům na reklamní ploše umístěné přímo v tomto pokoji. Jsou tak na očích nejen pacientům, kteří budou hospitalizováni na tomto pokoji, ale i jejich návštěvám. Tím se zajistí tzv. efekt sněhové koule.

Reklamní plocha má rozměry 1x1 m (viz. foto v rubrice Projekt 2011) a dostatečně zajišťuje prezentaci firmy na pokoji.

Další podmínkou, která podmiňuje vznik pokoje Tulipan ve vybrané nemocnici je, že do zrekonstruovaného pokoje nebudou moci zasahovat konkurenční firmy. Například při malování pokoje novou výmalbu obstará firma, která pokoj v rámci projektu již vymalovala. Tyto další náklady již budou účtovány za ceníkové ceny daných firem. To se však netýká běžné údržby pokoje, jako je výměna zářivek apod.

Cílem projektu je ukázat, že peníze vložené do rekonstrukce pokojů jsou od drobných živnostníků několika násobně nižší než od velkých stavebních firem. Ty jen zakázku roztříští a obrovské procento částky určenou k rekonstrukcím ani nepoužijí a použijí ji pouze na zvýšení již tak obrovských zisků. Ke každé rekonstrukci pokoje zveřejníme jednotlivé náklady na rekonstrukci. Je pak jen na vedení nemocnice, aby porovnala ceny a jak se liší.

Dalším naším cílem je samozřejmě také charitativní myšlenka celého projektu. Do budoucna bychom za podpory našich sponzorů chtěli otevřít pokoje Tulipan na dalších odděleních a dalších nemocnicích. Cílem je každý rok otevřít jeden pokoj. Vše záleží na ochotě oslovených subjektů a sponzorů.

Po skončení rekonstrukce pokoje ihned začneme pracovat na dalším pokoji v rámci Projektu Tulipan.