Novinky

  • 8-10-2011 Článek ve Zpravodaji MNOF

    Vyšel článek v měsíčníku Městské nemocnice.

  • 7-10-2011 Montáž LED televizoru

    4.10.2011 jsme zakoupili LED TV Samsung a namontovali na pokoj Tulipan. Pacienti tak mají k dispozici 11 českých kanálů a tímto je pokoj dokončen.

Oficiální předání pokoje

Dne 22.7. 2011 byl oficiálně předán za účasti partnerů a sponzorů Projektu Tulipan pokoj č. 10 na chirurgii MNOF panu primáři MUDr. Mrázkovi. Celá akce se nesla v uvolněné a přátelské atmosféře. Přítomen byl i redaktor Moravskoslezského Deníku.